Om Gero rf – Förbundet för svenska privata pensionärshem